DÊ NHƯ Ý DISCOUNT 20% OFF

Ẩm thực Việt nam được biết đến như một trong những yếu tố làm nên sức hấp dẫn của văn hóa người Việt. Đối với người Việt, ăn uống cũng là một nghệ thuật. Món ăn ngày xưa được phân định rất rõ thành hai trường phái khác nhau đó là: Ẩm thực cung đình và Ẩm thực dân gian.Hãy đến với Dê Như Ý để thưởng thức những tinh hoa của ẩm thực Việt Nam

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/8n33CROqFV0" width="459" height="290" frameborder="0" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></iframe>